INERGEN jest magazynowany w postaci gazowej

2019-08-09

Inergen tworzy ubogą w tlen atmosferę, przy której gaśnie ogień, a człowiek może w dalszym ciągu bez przeszkód oddychać. Równocześnie sole alkaliczne, wchodzące w skład aerozolu, tworzą warstwę oddzielającą materiał ulegający spalaniu od atmosfery otoczenia, utrudniając tym samym podtrzymywanie spalania. INERGEN jest magazynowany w postaci gazowej. Za sprawą swojego ciężaru właściwego powoduje, że Inergen ma podobną gęstość do powietrza. Podczas wyładowania gazu Inergen do pomieszczenia stężenie tlenu spada z poziomu 21% poniżej 15%, powodując zatrzymanie procesu spalania. W skład systemu wchodzą zbiorniki ze środkiem gaśniczym wyposażone w zawory, system rur rozprowadzających oraz dysze, przez które uwalniany jest. Na koniec dodam że wole Inergen niż CO2 w systemach gaszenia, dużo bezpieczniejszy (teoretycznie). W przeciwieństwie do innych środków gaśniczych wykorzystujących substancje chemiczne Inergen znacznie dłużej utrzymuje atmosferę gaśniczą w chronionym pomieszczeniu. Nieszkodliwość gazu gaśniczego Inergen nie podlega wątpliwości. W skład centrum przetwarzania danych wchodzą nowoczesne urządzenia służące do przetwarzania i przechowywania danych. W skład instalacji wchodzą kontrolery DSO, wzmacniacze, urządzenia nadające sygnały oraz linie głośnikowe. Oferujemy szeroki zakres usług, w skład których wchodzą nie tylko kompleksowe naprawy i remonty, ale również wiele innych działań, dostosowanych w pełni indywidualnie do każdego klienta. W skład mieszanin obojętnych gazów gaśniczych wchodzą tylko naturalnie występujące w atmosferze gazy. Skład struktury chemicznej tych gazów powodował, iż wchodziły one w reakcje z ozonem znajdującym się w atmosferze, powodując jego niszczenie. Inergen to prawdziwie przełomowa technika gaszenia. Każdy czujnik gazu nieprzerwanie monitoruje skład atmosfery wykrywając wszelkie niebezpieczne stężenia. Nazwa Inergen pochodzi z kombinacji słów inert gas (gaz obojętny) i nitrogen (azot). Inergen jest mieszaniną azotu, argonu i niewielkiej ilości dwutlenku węgla. Dużo ważniejsze jest to, że Inergen to przełomowa technika gaszenia. Instalację gaśniczą Inergen można też uruchomić ręcznie, za pomocą przycisku zamontowanego przed wejściem do chronionego pomieszczenia. Przykładem takiego gazu jest Inergen, w skład którego wchodzą jedynie otaczające nas gazy, naturalnie znajdujące się w atmosferze, czyli te, którymi oddychamy. Przykładem może być mieszanina o nazwie inergen (inny. Następnie Inergen z butli pilotowej otwiera poprzez rurociąg sterujący zawory butli gaśniczych, po czym gaz dostaje się do kolektora oraz rurociągów gaśniczych i dysz. Inergen jest użyteczny do ochrony przestrzeni z wyposażeniem elektronicznym i elementami znajdującymi się pod napięciem.